Recent Posts
ค้นหา
 

เกี่ยวกับเมดิไวน์

Vision & Mission

Vision

MEDIVINE เป็นที่เป็นสถานพยาบาลความงามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณเพื่อความงาม มีประสบการณ์และความชำนาญด้านเลเซอร์ผิวหนังและการปรับรูปหน้า ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ถูกคัดสรรมาอย่างมีประสิทธิภาพที่ทันสมัยจากต่างประเทศ โดยนำความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากลมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละคนตามแต่ละสภาพผิว ตลอดจนสถานที่ให้บริการมีความใส่ใจด้านความสะอาดให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้รับบริการทุกท่านเกิดความเชื่อมั่นและประทับใจสูงสุด ผ่านบริการความงามที่มีเอกลักษณ์และพิถีพิถันของเรา

Mission

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นสถานความงามครบวงจรที่ดูแลผู้รับบริการให้มีความงามเป็นเลิศ ด้วยการบริการอย่างตรงจุด เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้ผู้รับบริการทุกท่านประทับใจด้วยบริการที่คัดสรรค์มาอย่างเหนือระดับ สร้างความโดดเด่นด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ของการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน เข้ากับการให้บริการอย่างพิถีพิถันและเอาใจใส่ และจะเป็นองค์กรในธุรกิจเสริมความงามที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการทั่วโลก

Why MEDIVINE

MEDIVINE เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าความงามเป็นศาสตร์ และศิลป์ ที่ต้องผสมผสานทั้งความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ของการรักษาจะประทับใจตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละบุคคล ด้วยเทคนิคด้านศิลปะหัตถการ และความเชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ของแพทย์ผู้ให้การรักษา พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือ และ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกเลือกสรรอย่างดีที่สุดจากทั้งในและต่างประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ทำให้ MEDIVINE มีความพร้อมด้วยสิ่งที่ดีที่สุดตั้งแต่สถานที่และอุปกรณ์จนถึงทีมแพทย์ และพนักงานที่พร้อมให้คำปรึกษาดูแลสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการคนสำคัญทุกท่าน ในทุกรายละเอียด ทุกขั้นตอน  เพื่อให้ทุกท่านได้รับ  ความงามที่ตรงตามความปรารถนาสูงสุดในแบบเฉพาะของผู้รับบริการทุกคน

พญ. ทิพย์ธิดา กิตติรัชตวานนท์

พญ. ทิพย์ธิดา กิตติรัชตวานนท์